Het doel van bewindvoerders is om rust en stabiliteit terug te laten keren in het huishouden. Wij doen dit door middel van duidelijke afspraken en in gesprek te gaan met schuldeisers. De bewindvoerders zorgen ervoor dat alle bankzaken goed geregeld worden voor u. Hierdoor kunt u zich meer aandacht geven aan zaken die er voor u toe doen. Vaak zijn dit de hobby’s van onze cliënten. Natuurlijk is bewindvoering niet altijd een pretje. Voor sommige mensen is het een zware procedure, maar we zien vaak dat het wel een noodzakelijke procedure is. Vaak zijn schulden zo hoog opgelopen dat zonder verandering ze er niet uit kunnen komen.

Wat wij doen

De belangrijkste taak voor ons, de bewindvoerders, is om u te beschermen tegen misbruik van uw bankzaken. Wij zullen aan de hand van een plan uw financiële inkomsten en uitgaven gaat indelen in categorieën. Wij zullen dit plan met u bespreken, en kijken wat u hiervan vindt. Jaarlijks moet de bewindvoerder verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Hieronder vindt u onze taken als bewindvoerder die van uw hand zullen nemen.

 • Bewindvoering aanvragen
 • Het uitvoeren van betalingen
 • Toeslagen aanvragen
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en betalingen
 • Betalingsregelingen treffen
 • Rust en stabiliteit creëren binnen uw huishouden

Begin procedure

Eenmaal als het bewind is uitgesproken door de rechtbank zullen wij direct actie ondernemen. Wij zullen een beheer en leefgeld rekening aanvragen. Dit houdt in dat u een leefgeld rekening krijgt, hiervan uw eigen uitgaven kan doen. De beheer rekening zal onder ons blijven vallen. Buiten willen wij u verzoeken om een aantal zaken voor ons op een rij te zetten. Hierbij kunt u denken aan notariële aktes en overeenkomsten schuldeisers. Er zijn nog vele andere zaken die wij voor u zullen regelen, hieronder hebben wij een lijstje gemaakt.

 • Inventarisatie van de huidige situatie
 • Opstellen financieel plan
 • Aanvragen toeslagen waar u recht op heeft
 • Betalingen verrichten voor vaste lasten
 • Verwerken van binnengekomen post
 • Per kwartaal een overzicht van de huidige situatie

Wilt u graag aan de procedure beginnen om onder bewind te vallen, klik dan hier.