Heeft u problemen met uw huidige bewindvoerder en kunt u niet meer met hem of haar overweg? Meestal is het veranderen mogelijk. Het komt regelmatig voor dat er geen klik is met de huidige financieel planner of dat de bewindvoerder slecht presteert. Sommige mensen klagen dat bewindvoerders slecht reageren op telefoontjes of de afspraken niet nakomen. Soms komen bewindvoerders slecht in het nieuws door de gebrekkige prestaties die ze leveren. Een andere reden kan zijn dat er onvoldoende vertrouwen is tussen u en uw bewindvoerder. Daarom zijn mensen naar ons zijn overgestapt voor financiële ondersteuning. Wanneer uw bewindvoerder niet functioneert zoals het hoort, probeer dan zo snel mogelijk van bewindvoerder te veranderen.

Toezicht op bewindvoerders

De kantonrechter is degene die toezicht houdt op de bewindvoerder. De aanwijzingen die hij krijgt van de kantonrechter moet hij altijd opvolgen. Daarnaast zijn er richtlijnen en kwaliteitseisen opgesteld. Deze worden periodiek getoetst door de rechtbank. De bewindvoerder kan opgeroepen worden om op een zitting bij de rechtbank te verschijnen voor overleg over de gang van zaken. In ons geval zal dit plaatsvinden bij de rechtbank van Arnhem.

Overstappen

Overweegt u om over te stappen naar bewindvoering Zutphen en wilt u hier vrijblijvend over praten,  klik dan hier voor het formulier, of bel ons op 06- 34 62 75 01.

Wanneer u overstapt, hoeft u zelf weinig te doen. Wij nemen contact op met de rechtbank en vertellen uw verhaal. Vervolgens kan door ons of door de rechtbank contact opgenomen worden met de huidige bewindvoerder. De rechtbank bekijkt de argumenten en oordeelt eigenlijk altijd in het voordeel van de persoon die onder bewind is gesteld. Als dat gedaan is, kunnen wij alle zaken voor u regelen.

Een tip van ons is om snel actie te ondernemen. Wij merken vaak dat mensen een vervelende periode meemaken als er irritatie en frustratie ontstaat over slechte bewindvoering. Wij kunnen de omzetting vaak binnen een paar weken regelen.