Schuld hulp verlening is steeds belangrijker geworden in Nederland en in Zutphen. Vooral de economische crisis heeft er hard ingeslagen. Schulden zijn niet allemaal hetzelfde, en deze kunnen hierdoor ook slecht gecategoriseerd worden. De schuldenproblematiek is alleen maar opgelopen in de loop der jaren. De afgelopen tijd zijn de schulden bijna verdubbeld.

Schuldhulpverlening

Niet elke schuld is even erg, sommige zijn kleine schulden waar mensen makkelijk vanaf kunnen komen, maar wanneer er schuldhulpverlening wordt aangevraagd dan gaat het vaak over problematische schulden.

Problematische schulden

Problematische schulden zijn schulden waar mensen binnen een redelijk tijdsbestek niet vanaf kunnen komen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een tijdsbestek van 3-5 jaar, dit is afhankelijk van het inkomen van de persoon. In de praktijd wordt gehanteerd op 36 maanden om de schulden af te lossen. Wanneer de schulden niet binnen 36 maanden afgerond kan worden met het huidige inkomen dan wordt er gesproken van problematische schulden. Vervolgens wordt een minnelijk traject in gang gezet om de schuldenlast te verminderen.

Bij bewindvoering Zutphen kan het minnelijk traject in gang gesteld worden, dit wordt in overleg met u gedaan. Wij gaan dan kijken wat de mogelijkheden binnen uw inkomen zijn, en of er schulden kwijt gescholden kunnen worden.

Schulden in Zutphen

Huishoudens in Zutphen lopen vaak het meest kans op schulden door een laag inkomen of een verlaging van de verwachtte inkomens. Vooral ontslag is een veel voorkomend iets bij problematische schulden, maar ook andere omstandigheden zoals een verbouwing of een scheiding. Eenmaal in de schulden kan er bijvoorbeeld loonbeslag gelegd worden op uw loon. Dit houdt in dat het loon niet direct naar uw rekening toe gaat maar eerst naar de schulden instantie. Hierbij krijgt u niet meer uw volledige loon uitbetaald. Dit moet wel met een speciale beschikking geregeld worden.

Hieronder hebben we een grafiek over de algemene percentages van schulden in Nederland.

Problematische Schulden

Grafiek van huishoudens met problematische schulden

Wilt u graag van uw schulden af, wij kunnen u dan helpen.