Wat betekent het als een bewindvoerder je geldzaken regelt? Florian is ‘beschermingsbewindvoerder’ voor bewindvoering Zutphen en bewindvoering Vitaal in Almelo.  Miriam en Geert kwamen in de financiële problemen en willen hun ervaringen graag delen.

Wat betekent het als je je geldzaken uit handen geeft?

Miriam en Geer laten hun inkomsten en uitgaven regelen door Florian, bewindvoerder bij bewindvoering Vitaal en bewindvoering Zutphen. Het fijne van een bewindvoerder is dat we voor onze geldzaken nog maar met 1 persoon te maken hebben. Onze bewindvoerder legt alles goed uit, is goed bereikbaar en neemt ook echt de tijd voor ons verteld Miriam. Natuurlijk komt het wel eens voor dat er ‘’nee’’ wordt gezegd op een aanvraag maar dit wordt dan duidelijk uitgelegd. Iets wat wij erg prettig vinden.  “Nu weten we in ieder geval zeker dat de rekeningen worden betaald”, vult Geert haar aan, “en wordt niet opeens onze elektra en gast wordt afgesloten.

Miriam en Geert kampen al jaren met schulden. Constant: “Het is prettig dat we nu al die brieven van het incassobureau niet meer open hoeven te maken, want dat geeft alleen maar stress en dat heeft bij ons ook problemen veroorzaakt in onze relatie.”

“Ik begreep die brieven toch al niet”, bekent Marije, “dus nu hebben we meer rust en heb ik minder stress. We hebben een dochtertje van zes, waarvan sinds kort  ADHD is gediagnosticeerd, ook dit vergt veel tijd en energie van ons, iets wat absoluut niet erg is natuurlijk. En dan ook nog al die schulden. Zoals je je wel kunt voostellen hebben wij wel genoeg aan ons hoofd.

Het heeft  eigenlijk veel te lang geduurd voordat we hulp hebben ingeschakeld, bevestigt Geert. “Als man wil je toch het liefst zelf de problemen van je gezin oplossen maar toen ik mijn baan kwijtraakte, was dat eigenlijk niet meer mogelijk. Opeens had ik 710 euro minder te besteden. In het begin probeerde ik nog wel wat te regelen met de deurwaarders maar als je een stuk of acht van die lui aan je deur krijgt, red je het echt niet meer. En als dan ook nog het leefgeld wordt teruggebracht van Ä80,- naar Ä50,- in de week, dan houd je niets meer over.  Ik ben toen opzoek gegaan naar een bewindvoerder.

Nee, voorlopig verlangen willen ze nog niet terug naar de situatie waarin zij zelf hun financiële zaakjes regelden. Marije: “In het begin wilden we dat wel, maar de druk die deurwaarders en incassobureaus op je leggen maakt het leven wel zwaar. Het is dus wel fijn om iemand  te hebben die de schuldeisers buiten de deur houdt.”

Wat doet een bewindvoerder?

Florian is ‘beschermingsbewindvoerder’. Hij behartigt de financiële belangen van mensen die dat niet meer kunnen. Soms gaat het om mensen die door schulden in de problemen zijn geraakt maar een psychische aandoening, een verslaving of een geestelijke en/of verstandelijke beperking kan ook reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Meestal neemt een maatschappelijk werker of schuldhulpverlener daartoe het initiatief, maar betrokkenen (ook familieleden) kunnen die stap ook zelf zetten. Vervolgens brengt de bewindvoerder de financiële situatie in kaart, vult een hoop formulieren in en stuurt dat naar de kantonrechter, die een beslissing neemt.

Een ‘beschermingsbewindvoerder’ regelt alle geldzaken. Hij of zij bekijkt de post, zorgt dat de vaste lasten worden betaald en maakt vervolgens het leefgeld naar de cliënt over. Florian: “Soms kan ik voor mijn cliënten geld verdienen door ze te wijzen op vergoedingen zoals huur- en zorgtoeslag.

Aan haar werkzaamheden zijn kosten verbonden. Op onze website staan de tarieven vermeld. Wie echter op een uitkering is aangewezen heeft grote kans dat de kosten worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Florian en zijn collega’s zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-87705914