Telefoon:
085-0290570

Bewindvoering

Sommige mensen hebben problemen om hun financiën op orde krijgen. Iedereen kent wel iemand die hier moeite mee heeft. Bewindvoering ondersteunt die mensen. Door onze persoonlijke aanpak en overleg kunnen wij goed adviseren. Daarbij houden wij rekening met uw behoeftes en die van uw naasten.

Het Bewind

Bij bewindvoering worden alle financiële zaken door ons geregeld. Hierbij kunt u denken aan alle vasten lasten die betaald moeten worden maar ook aan afspraken die gemaakt worden met schuldeisers. Wij doen ons uiterste best om de beste regeling voor u te realiseren, zodat u elke maand zoveel mogelijk overhoudt voor uw eigen activiteiten. Wanneer u een brief krijgt van een schuldeiser dan kunt u die naar ons opsturen en dan handelen wij het af. Wij zorgen ervoor dat u geen omkijken meer heeft naar uw financiën.

Wanneer er schulden aanwezig zijn, gaan wij stapsgewijs te werk. Onze bewindvoering probeert ervoor te zorgen dat u uiteindelijk weer op eigen benen staat. Dat betekent:

  • Inventarisatie van de schulden en daarna controle krijgen over de schulden
  • Afspraken met schuldeisers
  • Coaching naar zelfstandigheid

Voor sommige mensen is het moeilijk om na ook verloop van tijd op eigen benen te staan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een mentale beperking. Wij zullen het bewind blijven voeren zolang het nodig en gewenst is.

Aanvraag bewindvoering

Als u bij ons een aanvraag indient, nemen wij contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook direct bellen. Daarna komen wij persoonlijk bij u of uw naasten langs om uw aanvraag te bespreken. Daarbij krijgen wij inzicht in uw bankzaken en de openstaande schulden die u hebt.

Daarna gaan we het aanvraag formulier met u bespreken. Als wij het aanvraagformulier hebben ingevuld dienen wij bij de rechtbank een verzoek in tot bewind. Hoe lang deze goedkeuring duurt, hangt af van hoe druk de rechtbank het heeft. Vervolgens nemen wij uw bankzaken over en richten deze in, zodat u weer van het leven kan genieten.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van bewindvoering? Klik dan hier